photo

Công khai Bảng giá 1924 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

 Công khai  Bảng giá 1924 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với người   bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/12/2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế

photo

Danh sách kết quả điểm xét tuyển đợt 3 năm 2018

  kết quả điểm xét tuyển đợt 3 năm 2018

Tin trước 1 2 3 4 5 Tin sau
Y học

           Năm 2016, BVĐKKV Cai Lậy vinh dự được Sở Y tế Tiền Giang công nhận 02 đề tài nghiên cứu đạt cấp ngành theo Quyết định số 1821/QĐ-HĐ-Sở Y tế Tiền Giang về việc công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở ngành Y tế năm 2016

 Bệnh viện Cai Lậy mổ lấy sỏi túi mật cho bệnh nhân hơn 50 viên sỏi

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy mổ nội soi thành công cho bệnh nhân sỏi túi mật to

Thông tin đình chỉ thuốc
Các dịch vụ kỹ thuật cao