Thông tin mời thầu
Thông báo mời chào giá cung cấp máy chủ (Server)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua sắm máy chủ phục vụ công tác quản lý và khám chữa bệnh. Kính mời tất cả các Công ty, Cửa hàng có đầy đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia chào giá (Hình ảnh minh họa)

Xem thông tin chi tiết:
           - Thông báo chào giá (1.15 MB)
           - Kế hoạch và giải pháp nâng cấp mạng LAN (181 KB)

          Kết quả xét chọn nhà cung cấp sẽ được thông báo trên website (dự kiến) vào ngày 20 tháng 01 năm 2016

KS Nguyễn Thành Nam

 

Bài viết cùng chủ đề