Bảng giá dịch vụ y tế
Công khai Bảng giá 1924 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

 Công khai  Bảng giá 1924 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với người   bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/12/2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế

Bài viết cùng chủ đề