Giới thiệu

 KHOA DINH DƯỠNG

Địa chỉ: Tòa nhà số 7
Điện thoại: ....................
Địa chỉ thư điện tử: ....................

1. Giới thiệu chung:
Khoa dinh dưỡng là một trong những khoa non trẻ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, được thành lập từ năm 2002 với đội ngũ chưa được đào tạo chuyên sâu chủ yếu là kiêm nhiệm. Đến nay Khoa Dinh Dưỡng đã được chú trọng phát triển, đã có cán bộ chuyên trách được đáo tạo chuyên khoa dinh dưỡng với mục tiêu xây dựng một Khoa Dinh Dưỡng có đầy đủ các bộ phận như sau:
- Bộ phận tư vấn dinh dưỡng;
- Bộ phận dinh dưỡng tiết chế;
- Bộ phận dinh dưỡng điều trị.
Với điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất hiện tại, Khoa Dinh Dưỡng chưa đạt được yêu cầu cơ bản mà một Khoa Dinh Dưỡng phải có. Về cơ bản chỉ xây dựng được khẩu phần ăn thông thường cho bệnh nhân nội trú và nhân viên Bệnh viện. Lồng ghép tư vấn dinh dưỡng trong quá trình khám và điều trị bệnh.
Nhân lực hiện nay:
- Tổng số: 01 biên chế, 05 hợp đồng
- Cơ cấu tổ chức:
+ Trưởng khoa: BS Trần Thị Hồng Tâm
+ Nhân viên: 05 (hợp đồng phục vụ công tác nấu ăn).

2. Chức năng nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho từng người bệnh trong BV theo các qui định hiện hành và hổ trợ dinh dưỡng(đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng;
- Khám tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng người bệnh;
- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong Bệnh viện;
- Tham gia hội chẩn dinh dưỡng với các khoa lâm sàng;
- Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm;
- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

3. Thành tích đạt được:
Xây dựng được khẩu phần ăn thông thường, đảm bảo hợp vệ sinh, đầy đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trú và nhân viên Bệnh viện

4. Định hướng dinh dưỡng trong thời gian tới:
- Cơ sở vật chất:
+ Phòng hành chánh
+ Khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm
+ Khu vực ăn uống cho người bệnh và nhân viên bệnh viện
+ Có hệ thống cung cấp nước sạch, nhà vệ sinh, phương tiện phòng chống cháy nổ
- Thiết bị dụng cụ
+ Dụng cụ phục vụ công tác khám, tư vấn dinh dưỡng;
+ Phương tiện văn phòng phẩm, máy vi tính, máy in, tủ bàn ghế
- Nhân lực:
+ Cử nhân tiết chế
+ Nhân lực chuyên môn
+ Nhân viên phục vụ trong khoa

BS. Trần Thị Hồng Tâm