Giới thiệu

KHOA XÉT NGHIỆM

(tin đang cập nhật)

            Địa chỉ: tầng 1- tòa nhà số ....
            Điện thoại: 0733......................
            Địa chỉ thư điện tử: bvcl.khoaxn@mail.com

1. Khoa Xét nghiệm hình thành và phát triển:

 
P Trưởng khoa:
CN. Lê Văn Qui
 
KTV Trưởng
Phan Thị Hồng Hạnh


Khoa được thành lập từ năm 1988. Nhân lực 10 nhân viên, đến năm 2015 khoa có 21 nhân viên.
Khoa gồm một phòng xét nghiệm tổng hợp, 2 phòng nhận mẫu và văn phòng khoa.

        Nhân lực:
        - Đại học: 06
        - Kỹ thuật viên: 07
        - Dược sĩ trung học: 04
        - Y sĩ đa khoa: 02
        - Y tá: 01
        - Hộ lý: 01


2. Nhiệm vụ:
- Thực hiện các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh, ký sinh trùng.
- Hàng năm thực hiện xét nghiệm 200.000 – 300.000 mẫu.


3. Trang thiết bị:
- Sinh hóa: Tự động: AU 680, Bán tự động: BTS 350.
- Huyết học: EXCELL 2280 22 thông số, EXCELL 18 Thông số,
- Nước tiểu: Bán tự động: UA – 100 công xuất 120 test/h, COOMBI 500 công xuất 500 test/h.
- Miễn dịch: Bán tự động: Humarealder.
- Vi sinh, ký sinh trùng: Tủ hút vô trùng BSC – 1, hai kính hiển vi Olympus và bộ dụng cụ xét nghiệm.


4. Chất lượng xét nghiệm
- Thực hiện nội kiểm hàng ngày trước khi chạy mẫu bệnh nhân.
- Tham gia ngoại kiểm đủ các lĩnh vực.
- Hàng năm đều có triển khai kỹ thuật CLS mới, sáng kiến cải tiến.


5. Định hướng phát triển:
- Tách khoa Xét nghiệm thành các khoa: Huyết học truyền máu, Vi sinh, Hóa sinh.
- Trang thiết bị
+ Trang bị thêm máy xét nghiệm miễn dịch tự động.
+ Máy xét nghiệm nước tiểu tự động.
+ Máy đông máu tự động
+ Máy huyết học từ 22 thông số trở lên.
- Nhân lực
+ Đào tạo liên tục nâng cao trình độ chuyên môn hàng năm, thường xuyên cập nhật kiến thức liện tục qua dự hội nghị khoa học và sinh hoạt chuyên đề.
+ Được đào tạo về nâng cao chất lượng xét nghiệm.
+ Tổ chức thi tay nghề nhân viên hàng năm.

6. Nâng cao chất lượng xét nghiệm
- Từng bước thực hiện nâng cao chất lượng xét nghiệm tiến tới đạt chuẩn ISO 15189 của phòng xét nghiệm.
- Nâng cao thực hiện tự động hóa từng khâu xét nghiệm.

CN. LÊ VĂN QUI