Giới thiệu

THÀNH TÍCH GIẢI THƯỞNG

Thành tích khen thưởng từ năm 1994 - 2014
    - Về tập thể:
       + 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003
       + 01 Huân Chương Lao động hạng ba năm 2006
       + 01 Huân chương Lao động hạnh nhì năm 2013
       + 30 Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Y tế và UBND tỉnh
       + 04 năm liền được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng cờ Bệnh viện xuất sắc toàn diện (2001-2004) và nhiều giấy khen của các cấp, các Ngành tặng.
    - Về cá nhân:
       + Đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú: 03
       + Huân chương Lao động hạng ba: 01
       + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01
       + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 121
       + Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”: 86
       + Nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các Ngành tặng.

CN. NGUYỄN VĂN TIẾT